Ważne uwagi dla podróżnych (FAQ)

 

Dokumenty na podróż

W przypadku wyjazdu na imprezę zagraniczną, każdy uczestnik bez względu na wiek, zobligowany jest do posiadania przy sobie ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości (w większości krajów ważny min. 30 dni od daty zakończenia imprezy), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem (odpowiednio paszport lub odpowiendio dowód osobisty).

 

Ubezpieczenie

Każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. i objęty jest ubezpieczeniem. W przypadku imprez krajowych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski. W przypadku imprez zagranicznych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże.

W przypadku imprez zagranicznych proponujemy, aby każdy uczestnik wyrobił i posiadał przy sobie na wyjeździe Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karty EKUZ wydawane są  bezpłatnie i "od ręki" przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej informacji: Karta EKUZ - NFZ

 

Połączenia dojazdowe oraz miejsce i godzina wyjazdu

Na Umowie o Świadczeniu Usług Turystycznych znajduje się miejsce oraz godzina wyjazdu (pod danymi każdego z uczestników).

Miejsce wyjazdu jest równocześnie miejscem przyjazdu/powrotu z imprezy.

Jeżeli Organizator nie kontaktował się z uczestnikiem w sprawie zmiany godziny i/lub miejsca wyjazdu na imprezę to obowiązują zapisy dot. godziny i miejsca wyjazdu znajdujące się na Umowie o Świadczeniu Usług Turystycznych.

W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus. Połączenia na trasach krajowych/dojazdowych są realizowane przy min. 8 osobach. Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami, samochodami osobowymi lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy

Cena połączenia dojazdowego obejmuje przejazd tam i z powrotem – wyjazd i przyjazd do tego samego miasta.

Jeżeli uczestnik chce wysiadać w innej miejscowości niż jego miasto wyjazdu, musi to zgłosić do Organizatora telefonicznie lub mailowo. Organizator decyduje czy istnieje taka możliwość oraz określa jej ewentualne warunki (w tym finansowe).

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Przy każdej ofercie wycieczki podana jest orientacyjna kwota, którą należy mieć przy sobie podczas wyjazdu na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (kwota dla jednego uczestnika). Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o powiększenie swojego funduszu na ewentualne pokrycie podwyżek cen biletów.

W chwili dokonywania rezerwacji imprezy istnieje możliwość wykupienia biletów wstępu do niektórych zwiedzanych obiektów (tylko przy niektórych imprezach). Organizator nie gwarantuje możliwości zakupienia biletów na miejscu w kasie biletowej przez uczestnika imprezy, dlatego też zaleca się właśnie wykupienie biletów u Organizatora w momencie dokonywania rezerwacji.

 

Nie mogę pojechać na wycieczkę. Co teraz?

Jeżeli uczestnik nie może uczestniczyć w imprezie, którą zakupił, może zrezygnować z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) lub przenieść uprawnienia i obowiązki na inną osobę, która będzie uczestniczyć w imprezie.

Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić pod warunkiem, że uczestnik złoży pisemne oświadczenie do Organizatora lub za pośrednictwem biura sprzedaży (agenta turystycznego), u którego uczestnik wykupił imprezę.

W razie rezygnacji przez uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:

a. do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% ceny,
b. pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy –50% ceny,
c. na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny.

W przypadku imprez autokarowych lub z dojazdem własnym powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji. W przypadku imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi, a powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu.

Uczestnik może przenieść uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy na inną osobę. W takim przypadku, uczestnik musi powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W razie przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy na inną osobę, Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty w wysokości 50 zł, stanowiącej wartość faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych. W przypadku imprez lotniczych, dodatkowo Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty wynikającej ze zmiany nazwiska na bilecie lotniczym wg cennika linii lotniczych. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.